Cadena_Markarian

La imatge és el resultat d’apilar 60 lights de 2 minuts d’exposició individual (2 h de llum acumulada) fets sense filtres, amb objectiu fotografic de 135 mm a f2.8 i 800 iso amb una Canon EOS 700 Da.
Montura Sky Watcher Star Adventurer amb un tub de guiat de 50 mm i una càmera de guiat Lacerta MGEN2. Imatge apilada i processada amb PixInsight amb 21 darks, 50 flats i 100 bias.