La imatge és el resultat d’apilar 52 lights de 300 s de duració (4.33 h de llum acumulada) fets amb un telescopi apocromàtic Askar FRA 300mm f/5, càmera Canon 80Da, flitre dual STC clip, 1600 iso, enfocador electrònic automàtic i un miniordinador asiair plus per a controlar-ho tot. Tub de guiatge de 50 mm amb una ASI 120MM PRO. Montura ZWO AR5.
Apilat i post-processat fet amb PixInsight amb 22 darks, 30 flats i 50 bias.