hdr_cinturo_Orio_HaRGB_final_02_petita

La imatge és el resultat d’apilar cinc conjunts d’imatges: a) 75 lights de 120 s d’exposició individual (2.5 h de llum acumulada), b) 30 lights de 30 s (0.25 h de llum acumulada), c) 30 lights de 10 s (0.08 h de llum acumulada), d) 60 lights de 180 s d’exposició individual (3 h de llum acumulada) i e) 30 lights de 60 s (0.5 h de llum acumulada). En total la imatge resultant representa 6.5 h de llum acumulada. Tots els lights estan fets amb un objectiu de 135 mm a f2.8 i 1600 iso amb una càmera Canon 80Da. Mentre els tres primers grups d’imatges estan sense filtres, els darrers 2 estan fets amb un filtre clip H-alfa de 6 nm d’Astronomik.
Montura Sky-Watcher Star Adventurer amb tub de guiat de 50 mm i una càmera de guiat Lacerta MGEN2.
Imatge d’alt rang dinàmic (HDR) apilada i processada amb PixInsight fent servir 25 darks, 50 flats i 100 bias per a cada grup d’imatges. La imatge obtinguda d’H-alfa s’ha utilitzat sumant-la al canal vermell de la imatge RGB.