cap_escorpi

La imatge és el resultat d’apilar 64 lights de 1.30 minuts d’exposició individual (1.6 h de llum acumulada) fets amb objectiu fotografic de 135 mm a f2.8, 800 iso i filtre CLS-CCD d’Astronomik amb una Canon EOS 700 Da.
Montura Sky Watcher Star Adventurer amb un tub de guiat de 50 mm i una càmera de guiat Lacerta MGEN2. Imatge apilada i processada amb PixInsight amb 21 darks, 50 flats i 100 bias.